Är du kannibal

1: Är du vegan

2: Tolkar du dig som kannibal

3: Gillar du människorna (äta)

4: Gillar du bananer

5: Är denna quiz bra