Är du Isabelle

1: Vad heter hon?

2: Är hon bra i skola?

3: Är hon snygg?

4: Vad tycker hon?💩/😈

5: Känner du hon?