Är du illuminati?

1: Vet du vad illuminati är?

2: Är du skum?

3: Vad är illuminati?

4: Fes du igår?

5: Hag du en hemlighet?

6: Har du ett jobb?