Är du i fara!!?

1: Skadar du dig själv?

2: Har du bra föräldrar?

3: Mobbad?

4: Tror du att du lever till hundra?

5: Har du varit med om ?