Är Du Gay Eller Inte

1: Vad Är Dit Namn?

2: Hur gammal är du?

3: Hurdan storlek har du?

4: Gillar du Alexander eller inte?

5: Går du i TaeKwonDo

6: Hur mycket gillar du Formula?