Är du full

1: Känner du dig yr

2: Har du minnen från igår

3: Kommer du ihåg om dudrack igår

4: Har du en baksmälla

5: Näst sista frågan vad tyckte du om detta quiz

6: Så sista frågan hur ofta är du ute