Är du ful?

1: Hur ser du ut?

2: Är du tjock?

3: Hur mycket äter du?

4: Hejdå

5: Säger du kaktus?