Är du från syrien?

1: Vilken land är du i från

2: Hur många år är du

3: Gissa hur gamal jag är

4: Hur många quiz har du gort idag

5: Var denna quizen roligt,bra,kul