Är du foooer?

1: Vem kallas Ogge?

2: Vilka 2 är foscar?

3: Hur bra relation har Omar med sin mamma?

4: Vad kallar man Omar

5: Till vem/vilka var Thefooo förband till?