Är du feminist?

1: Tycker du att män är bättre än kvinnor?

2: Tycker du att kvinnor är bättre än män?

3: Tycker du att det bör politiskt, socialt och ekonomiskt jämställt mellan de olika könen?

4: Ska män få bestämma över sin egen kropp?

5: Ska kvinnor få bestämma över sin egen kropp?