Är du färgblind

1: Vilken siffra är det här?

2: Vilken siffra är detta?

3: Vad ser du förnågot?

4: Vad ser du?

5: Vad ser du?

6: Vad ser du om du kollar upp?

7: Vilken färg har gräset?

8: Vilken färg ser du?

9: Vilken färg ser du?

10: Vilken färg ser du?