Är du färgblind

1: Vilken färg har rosen

2: Vilken färg har solen

3: Vilken färg har din avföring

4: Svaret är nummer två

5: Hur ser du ut