Är du ett vargblod

1: Vilken färg får man när man skiftar till varg

2: Vad detyder skifta

3: Vad är vargblod

4: Får du svarta ådror när du är instängd

5: Finns det varg blod