Är du ett spöke

1: Vad heter du?

2: Hur gammal är du?

3: Är du lat

4: Är du en idiot

5: Älskar du din mamma

6: Gyhu