Är du ett spöke

1: Är du iskall enligt dina kompisar

2: Kan du se dig själv som spöke

3: Har du någon "superkraft" typ som springa extra fort

4: Går du automatiskt utan att tänka på vart du vill gå

5: Tycker dina kompisar att du är läskig

6: Är du rädd för något?

7: Tror du på spöken

8: Kan du typ ta kontakt med spöken

9: Känner du hunger

10: Om man riktar en värmekamera mot dig, är du blå eller röd eller mittemellan?

11: Är dina kompisar varmare än du

12: Kan du visa dina känslor

13: Kan du se saker som dina kompisar inte kan se?

14: Kan du höra saker som ingen annan hör?

15: Får du huvudvärk när du är i närheten av spöken?

16: Har du kört anden i glaset?