Är du ett riktigt fan av Stranger Things

1: Vem försvinner i uppside down

2: Vem är den onda

3: Vem har tankekrafter

4: Vad heter Wills storebror

5: Vad heter Eleven/Jane påriktigt

6: Vad heter Mike påriktigt

7: Vad heter Will påriktigt

8: Vad heter Max påriktigt

9: Vad heter Lucas påriktigt

10: Vad heter Dustin påriktigt

11: Vad detta quiset bra

12: Vad tror du att du kommer få

13: Vad heter Nancys första pv