Är du ett Marcus och Martinus fan?

1: Vem e äldst

2: Vad heter deras film?

3: Var bor dem?

4: Vad heter deras mest populära låt

5: Hur månglar minuter skiljer dom åt?