Är du ett geni

1: Tror du att du är bra på matte?

2: Vad blir 100•100?

3: Gillar du att plugga

4: Vilka gaser finns i luften?

5: Sista frågan. Vad är 7•78?