Är du ett äkta Marcus och Martinus fan

1: Har du deras bok

2: Har du sätt filmen

3: Vad heter deras bok

4: Vad heter deras film

5: Vad heter deras pappa

6: Vän är älst

7: Hur mycket äldre är ... än ...

8: Hur gammal är du

9: Vem är längst

10: Vad heter deras lilla syster