Är du ett äkta broholmbarn?

1: Vad heter restaurangen på broholmskolan?

2: Vad är en typisk stil för ett broholmbarn?

3: Vad heter vår älskade skogenfröken?

4: Vad står B och H för i klasserna?

5: Vad kallar man nån som går på broholm?

6: Vem gjorde rödkålslasagnen?

7: Får man ha keps i matsalen?

8: Är broholmbarn mobbade?

9: Vad händer sista dagen på vårterminen?

10: Vilka lärare slutade efter vårterminen 2018?

11: Vem håller tal på julavslutningen?

12: När startade broholmskolan?

13: Vilket citat plågas spanskaeleverna av varje lektion?