är du en vampyr

1: hur smakar blod.

2: har du vampyr vänner

3: hatar du hug tender

4: gillar du ormar

5: gillar du hundar