Är Du En Vampyr (Serriöst Test)

1: Hur Smakar Blod?

2: Vad Tänker Du När Du Hör Ordet Blod?

3: Hur Ska Din Säng Vara?

4: Vilken Hudfärg Har Du?

5: Vad Betyder: Blod Bank?

6: Hur Dör En Vampyr?

7: Sist: Tror Du På Vampyrer?