är du en tonåring

1: är du lekfull?

2: vad gör du helst?

3: hur går det med betygen?

4: vad gör du helst på raster i skolan/om du hade gått i skolan.

5: hur ska din kille vara?