Är du en sak ryttare?

1: Vilket är ditt favorit djur?

2: Vad gör du på fritiden?

3: Vad gör du på sommarlovet?

4: Bryr du dig om du blir smutsig?

5: Hur är du i skolan?