Är du en riktig snapstar?

1: Hur många kan se din story?

2: Hur många poäng har du?

3: Hur många har du dagar med?

4: Hur många dagar har du med den du har mest dagar med?

5: Följer du svensk drama?