Är du en riktig konstnär?

1: Gillar dina föräldrar dina verk?

2: Gör du verken ofta😳

3: När började du göra verk?

4: Tycker du själv att du är duktig?

5: Säljer du dina verk