Är du en prinsessa

1: Vad bor du

2: Vad gillar du

3: Hur många bejenter

4: Hur många år är du

5: Vilken färg tycker du om