är du en prinnsesa

1: är snäll

2: är du snäll mot djur

3: är du rädd för drakar

4: gilar du smycken