Är du en plugghäst?

1: Vad är det viktigaste/bästa med skolan?

2: Vad gör du när du kommer hem från skolan?

3: Du har prov imorgon i skolan, vad gör du?

4: Vad har du i betyg ungefär?

5: Du har precis fått ditt betyg och ser att du har fått 1 A i ett ämne, vad gör du?

6: Hur ofta är du i skolan?