Är du en plugghäst?

1: Har du bra betyg i skolan?

2: Hur mycket tid lägger du på läxor?

3: Är du pratig på lektionerna?

4: Skolkar du ibland?

5: Gillar lärarna dig?