Är du en nörd

1: Hur ofta pluggar du till prov?

2: Läser du ofta?

3: Vilket är ditt favoritämne?

4: Har du glasögon?

5: Har du vänner?

6: Har du många pennor hemma?

7: Vad är ditt högsta betyg?