är du en nörd eller en cooling

1: hurdan telefon har du?

2: vad haar du för klädstil?

3: är du fin

4: har du djur?

5: hur ser ditt rum ut

6: är kattungarna på bilden söta?

7: hur är man när man är cool?