är du en människa

1: vad känner du dig som

2: är du en människa

3: äru

4: vad det här ett bra quiz

5: hejdå