Är du en mäniska

1: När fyller du år eller närmast

2: Är du en djur mäniska

3: Vad är ett ben

4: Mat eller vatten

5: Vad är en toalett