Är du en man?

1: Hur mycket ska en riktig Karl väga?

2: Hur lång du vet vad ska en man ha?

3: Hur lång ska en riktig man vara?

4: Hur stark ska en man vara på en skala 1-10

5: Hur många pack ska en man ha?

6: Hur många bira ska en man klara utan att bli full?

7: Hur många fruar ska en man ha?

8: Vilka betyg ska man ha?

9: Hur tjock ska en man vara?