Är du en konstnär?

1: Tycker du det kan vara jobbigt att måla?

2: Känner du dig lugn av att måla?

3: När arbetar du med bilder?

4: Hur reagerar du när du lyckas?

5: Har någon kommenterat din målning?

6: Har du tänkt på att bli konstnär?

7: Tycker du att dina bilder är fina?

8: Gillar du att rita?

9: Vad ritar du på?

10: Försöker du att lyckas när du målar?