Är du en kattmänniska

1: Vad skulle du helst göra?

2: Vilka av följande är en kattras?

3: Vad är roligast?

4: Vad är godast

5: Vad är tråkigast?