Är du en kattälskare

1: Är du en kattuppfödare?

2: Har du katter hemma?

3: Har du kunskaper om katten?

4: Hur mycket tid skulle du ge åt in katt?

5: Vart brukar du gå efter skolan?

6: Vilken ras kan du helst tänka dig?

7: Vilken färg kan du helst tänka dig?

8: Vilken katt ska det vara

9: Hur ska katten vara?

10: Vilken kön ska den ha

11: Vilken katt skulle du helst vara?