Är du en katt?

1: Har du typ inget minne

2: Gillar du han katter eller hon katter

3: Varför gör du detta test?

4: Gillar du gräs?

5: Nu går du reda på om du är en katt