Är du en katt människa

1: Är du allergisk

2: Hur gammal är du??

3: Gillar du hår överallt

4: Hur stor ska katten vara??

5: Hur mycket hår ska katten ha?