Är du en katt människa?

1: Har du en katt?

2: Om du ser en katt stana du då?

3: Om du är hoss en kompis som har katt vill du då vara med den.

4: Tro du du är en katt?

5: Är du ens en katt människa?