Är du en idiot

1: Hur klär du dig?

2: Hur populär är du?

3: Hur många har du varit ihop med?

4: Är du dum i huvudet?

5: tycker du att du är en idiot?