är du en idiot

1: vad är 1+1

2: vad är mucik

3: mins du vad du heter

4: är du en tjej eller en kile

5: vad är 0+0