Är du en idiot?!

1: När går du och lägger dig?

2: Hur ofta går du ut?

3: Hur mycket äter du?

4: Hur ofta bråkar du?

5: Hur gammal är du?