är du en idiot

1: 100+200

2: vilken färg är det på kossan

3: vad betyder (igår)

4: vad var människan innan den blev människan

5: hur länge brukar man få i

6: var den förra frågan riktig

7: är du en människa

8: är du på Quiz.med nu?