Är du en hobbit

1: Är du under 1,50cm

2: Är du fattig

3: Är dina fötter under 40cm

4: Hatar du ditt liv

5: Har du nudlar