Är du en häst tjej

1: Vet du va en sadel är?

2: Kan du läsa?

3: Vill du börja rida?

4: Hur mycke gillar du hästar?

5: Hur mycke gillar du hästar?

6: Hur mycke gillar du hästar?

7: Har hästar mule?

8: Ska du skaffa en häst eller flera?

9: Ska du skaffa en häst eller flera?

10: Går du på ridskola?