Är du en gymnast?

1: Är du..

2: Är du bra På att Dansa?

3: Går du På gymnastik?

4: Kan du en slå en volt?

5: Kan du Gå Ner I split?

6: Du Kan stå På händer I...

7: Kan du hjula?