Är du en gris?

1: Äter du söligt?

2: Torkar du dig i rumpan efter du ha bajast?

3: Hur stökigt är det på ditt rum?

4: Vilket djur bor hos dig?

5: Vilken emoji använder du mest?

6: Om du är i skolan är du grisig då?