Är du en gamer

1: Har pwidiepie några syskon/hur många

2: Hur många ps4 har du

3: Tycker du om spel

4: Vilken gamer är bäst

5: Är Vlad en gamer